leath

Definitions (by source)

Show all

‘side’; dat. sg. leith, in phrases fó leith ‘individually’, ‘separately’ 4.18, 10.8, 45.15; ō sin a leith ‘since then’ 46.18

Aibidil Gaoidheilge & Caiticiosma: Seaán Ó Cearnaigh's Irish primer of religion, published in 1571. Editor: Brian Ó Cuív.

  1. [N. 31, 39] half 651; leth- aindeoin half unwilling 1306, leth- chuaine half-breed 1903, leth- dána half-bold(?) 2313, leth-leonta partially wounded 2306, leith-réidhighidh makes a partial peace 2280.
  2. [N. 31, 39] side. In phrases i leith near 1487, leath re equivalent to l n., i leath re on the side of 7 n.

Duanaire Mhéig Uidhir: The poembook of Cú Chonnacht Mág Uidhir, Lord of Fermanagh 1566-1589. Editor: David Greene. Translator: David Greene.

side. leath ar leath, one after another (?), 1473.

Poems on the O'Reillys. Editor: James Carney.

side; -é-, lch. 10 n. 7; is minic e ard san áins. agus sa tabh. ach seo samplaí gan é: ar leath, 224, ar leth, 231, fó leith, 1933, 2061, 6001-2, leath amuigh, 71, 4855, 6513, leith amuigh, 2993-4, 4529.

Scáthán Shacramuinte na hAithridhe. Author: Aodh Mac Aingil. Editor: Cainneach Ó Maonaigh O.F.M.

(31, 39), gur chuir an iomáin d'éinleith 1482; téid i leith bhfiach goes to get debts 963; don leith oile, on the other hand 4467; -bhórd 1124; -roinn 2166; -bhreith 2244.

The Book of O'Hara: Leabhar Í Eadhra. Editor: Lambert McKenna S.J.

  1. f., half, 1460, 5316
  2. f., side; dat. leith (leath); ar l., fá l., ‘separately,’ 6495, 9152; dá leith chlí, ‘on his left,’ 4090; dá gach aoin-leith, ‘undique,’ 4097; do gach leith dhe, 678; don leith oile, ‘on the other hand,’ 1642; do l., ‘with respect to,’ 113, 9403, 9864, 9967; cor i leith, ‘lay to the charge of,’ 751, 9368; often, leath ar leath, ‘side by side, respectively,’ 907, 1357 3002; is cudroma a gcoingheall l. ar l., ‘aequa utriusque conditio,’ 3871; 9542; don leith as-toigh do mhúr, ‘inside the wall,’ 9100; leath as-toigh, ‘inside of, within’ (a period), 5008, 5525; l. amuigh, ‘outside,’ 1862. [In O. Ir. the dat. of leth, ‘half,’ is leuth, that of leth, ‘side,’ is leith]

Trí Bior-Ghaoithe an Bháis: The Three Shafts of Death. Author: Geoffrey Keating. Editor: Osborn Bergin.