rannaidh

Definitions (by source)

Show all

[V. 97] divides, distributespres. 3 s. randaigh 452, roinnidh 790; pret. 2 pl. -ronnabhair 2542; fut. 3 s. rannfaidh 2228; vn. roinn [N. 42] 716; gs. -ronda 1758; part. -rannta 846.

Duanaire Mhéig Uidhir: The poembook of Cú Chonnacht Mág Uidhir, Lord of Fermanagh 1566-1589. Editor: David Greene. Translator: David Greene.