luadhaidh, luaidhidh

Definitions (by source)

Show all

[V. 75] mentions, talks of; pres. 3 s. -luaidh 1315; pret. pass. -luaidheadh 1345; vn. luadh [N. 96] 61, 1192, 1331, 1536, 1593.

Duanaire Mhéig Uidhir: The poembook of Cú Chonnacht Mág Uidhir, Lord of Fermanagh 1566-1589. Editor: David Greene. Translator: David Greene.