buadh, buaidh

Definitions (by source)

Show all

buadh [N. 38, 39] buaidh [N. 42] victory, virtue; ns. buaidh ndíbheirge 603, buaidh n-egna 995; gs. buaidh 1028, buadha 472, buaidhe 240.

Duanaire Mhéig Uidhir: The poembook of Cú Chonnacht Mág Uidhir, Lord of Fermanagh 1566-1589. Editor: David Greene. Translator: David Greene.

css.php