A naomhMuire, a mháthair Dé

[1]

A naomhMuire, a mháthair ,

guidh liom féin an peacach bocht,

a-nois agus uair mo bháis

is cruaidh an cás a-tá a-nocht.

 

[2]

Guidh go díochra do mhac féin

fa bheith dod réir, a ghnúis ghlan,

m’fhóirighthin ós é do mhian

guidh dod réir go mbiadh do mhac.

 

[3]

Guidh an t-athair ’s an sbiorad naomh

a-rís im thaobh, a ghrian bhan,

trí pearsana is aoinDia a-mháin,

guidh an ríghthriath slán dom char.

 

[4]

Díoghaltas díbhfeirge

hiongnadh é an uamhain orm

ler thuilleas fala agus fíoch,

muna dtaga dhíot a chur thorm.

 

[5]

Seacht bpeacaidh marbhthacha im chlí,

fuaradar slí gidh cumhang an treabh,

’s comhachta ar an méid budh liom,

gan tréan ós a gcionn im chreat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->

An Síogaí Rómhánach

Innisim fís is fís bhréige í.

Le ar súile dúinn ba léir í,

le mo chluasa do-chualas féin í,

í cheilim, deirim, déarad.

5

rabhas ar maidin am aonar

annsa Róimh ar órchnoc Céphas,

lán do ghruaim ar uaigh na nGaol san,

sínte ar lic ag sileadh déara,

bhfuil dias dob’ fhial shéadaibh,

10

le n-ar ghrámhar ábhar m’éagnaigh,

Iarla mór Thíre Eoghain Néill mhir

is Ó Domhnaill na n-órlann bhfaobhrach,

an tráth do shíleas sgíth do dhéanamh,

do chífinn ar mhaoilinn an tsléibhe

15

acht fíormhaighdean bhraighidgheal bhéasach

do bhain an bárr go bráth do Vénus

is do Mhinerva i ndeilbh ‘s i ndéanamh.

Is maith do figheadh a braoithe caola,

do bhí an t-ór i meón a céibhe,

20

do bhí an sneachta ‘s a’ lasair ‘na héadan.

Adubhairt liomsa san mball chéadna

do ghlór mhilis ba bhinne téada

druidim suas ó uaigh na dtréinfhear.

Ba fada a caoi ‘s a croidhe réabadh.

 

-->

Brian Ó Ruairc mo rogha leannán

[1]

Brian Ó Ruairc mo rogha leannán
lór a bhuga ag bronnadh séad;
s is lór a chruas i gcrú chaoilshleagh,
an cnú do chnuas Ghaoidheal nGréag.

[2]

Murchadh mhac Briain, bradán Sionna,
samhail Í Ruairc ó Raith ;
Niall Caille nár éar aoinfhear,
déar aille na n-aoigheadh é.

[3]

Calraighe na gcreach líonmhar
budh leis Teamhair, treabh na Niall;
béal Bearchán do bhí dhá labhra
budh ar seanchlár Banbha Brian.

-->

Cia is sine cairt ar chrích Néill

[27]

 

Sloinn,’ ar Fionnchú na bhfeart ngrinn,

cia, a Shéadna, shaorfas Éirinn

ar searg d’uaislibh cláir Chonnla

ón dáimh dhuaibhsigh dhanardha?’

 

[28]

Adhainfidh isan aird teas

aoibheal bheó ar nach bia dímheas

ó mbiad réidhshlighthe im ráith gCuinn;

éindrithle cháich san chogaill.

 

[29]

Gluaisfid Gréagaigh ghuirt Mháighe,

re a gcois sin sluagh combáidhe:

roighne triathGhall Teamhrach Breagh

is fialchlann mheanmnach Mhíleadh.

 

[30]

Féachfaid d’fhaobhraibh a n-arm dte —

cia díobh chlaoidhfeas a chéile? —

an sluagh fraochdha a fódmhuigh Chuinn

’s an ógbhaidh laochdha ó Lunnainn.

 

[31]

Sloinn, a phríomhfháidh phuirt nimhe,

ón troid-se a-taoi d’fháisdine

don chliathghasraidh cia an dream

‘ga mbia an t-iathmhagh-soin Éireann?’

 

[32]

Biaidh,’ ar Séadna na salm nglan,

báidh leam clódh ar cath Lunndan!

críoch Fhloinn ‘ga fionnGhallaibh féin

ón droing iodhlannaigh aigmhéil‘.

 

[33]

D’éis an treasa tig ‘nar ndiaidh

fan ngort bhfionnghlan-sa i bhfinnChliaigh

biaidh cladh do chnámhaibh Saghsan

nach sáraigh cradh comharsan‘.

-->

Cú Chulainn an chroidhe mhir

[27]

Chulainn an chroidhe mhir
níor chuir riamh i rinn éigin
bríogh i gcréachtnughadh a chuirp
síol na n-éachtchuradh n-orrdhuirc.

[28]

An tráth fa dtigdis uile
i gCúigeadh chlann Rudhraidhe
níorbh uamhan le beithir mBreagh
sluaghadh na gceithir gcóigeadh.

[29]

Fir Éireann d’aonrún cogaidh
d’éis na Tána tángadair
d’fhios Eamhna na mbánshroth mbinn
ealbha ánrath fa Oilill.

[30]

Lingis i lámhaibh Ultach
an fíochdha fóbartach
tré bhróin gcrannruaidh choille reann
i gcoinne armshluaigh Éireann.

[31]

Innlid ar Choin na ceardcha
a gcleasa áigh inneallta
uaisle an chuire chneisghil chaoimh
sa bhreisligh uile d’aontaoibh.

[32]

Leathtrom muinntire Meidhbhe
don chur-sa ar Magh Muirtheimhne
téid soin ar chéadfaidh gcatha
do Choin éachtaigh fhionnMhacha.

[33]

Gidh eadh tar éis a ndearna
ar chathaibh Chláir sheinMheadhbha
do créichtchiorrbhadh cneas an Chon
sa treas éichtiongnadh uathmhar.

[34]

Cuiris láimhlór do phudhar
d’éis a chuirp do chréachtnughadh
slat dob orsa d’fhine Ír
ar cridhe an Chon-sa an chleitín.

[35]

An croidhe ad-chiú ar n-a tholladh
go dul orm fheadamar
gur neamhchruaidhe ‘ná cur cloch
ar cur fhearchuaine Ultach.

[36]

a-tá a-niogh ‘n-a chosair chró
níor shaoil móide mh’iarghnó
narbh iarann cruaidh mo chridhe
ar sduaigh ghrianfhonn nGáirighe

[37]

Bheith dom chroidhe d’fheoil d’fhuil
saoilinnar an chleasraidh
fa chlár sreabhghlas na mbeach mbinn
leath a ndearnas dhingninn‘.

-->

Mór mhilleas an mheanma bhaoth: Dán Grádha 63

[1]
Mór mhilleas an mheanma bhaoth,
gach buaidhreadh tig taobh súd;
gach díoghbháil ndéantar
níor thuigeas féin gus a-nú.

[2]
Tug mise le meanmain bhaoith
toile, gidh taom gan chéll,
do mhnaoi nách inneóstar leam,
madh fada madh gearr mo .

[3]
Inghean bhéldearg na mbas n-úr,
grádh tre chiontaibh cúl slim,
do réir mh’aithne níorbh fhiú a lán;
madh fiú cách, níorbh fhiú sinn.

[4]
Éagóir do radas grádh baoth
gruaidh thibhrigh, taobh slim;
ag so a-nois an bás rem bhéal, —
beag an sgéal, misde linn.

[5]
Mo shuan corrach, uch, mo-nuar!
mo smuaineadh fuar fada ó chéll,
mo chroidhe luath, m’intinn bhocht, —
beag an t-iongnadh nách olc .

[6]
dúsgadh dhamhsa, suan;
hiomdha neach len truagh ;
acht gidh beag an sgéal mo bhás,
is déanta grás ar son .

[7]
Uch, ach! gion gur chubhaidh rinn
bheith dhuitse tinn mar atám,
fáth gotha mar , —
don duine féin an grádh.

[8]
mh’anam iarrfas sionn
do choimhéad do chionn ar ngníomh;
fóireadh le a míorbhail fén,
guidhim Máthair go díon.

[9]
Focal beag briathraibh féin,
bíodh nách bhfuighinn é dhó,
dom thoil féin ndearnadh ,
níorbh iarrtha dhamh badh .