Ré n- (Ria n-)

Paradigms


With personal pronoun:

Singular Plural
romham, (romhum); reamhamróm romhainn, (romhuinn); reamhainn, (reamhuinn); róinn
romhad, romhat; reamhad, reamhat; ród romhaibhreamhaibhróimh, (róibh)
roimpe, reimpe (f.); roimhe, reimhe (m.) rompa, (rómpa); reampa

With definite article:

Singular: rés, réas, rias, rís anrés an, rias in n-

Plural: rés na

With possessive:

Singular

  • 3rd person: réna (f.); rénariana (m.)

Usage / Notes:

  • Eclipses following noun

See Also:

Glossary / Ré