uile

Definitions (by source)

Show all

‘all’, ‘every’; after noun (in sg. or pl.), a oibrighthe uile 12.7; laithe mo bheatha uile 12.13-14; in domhan uile 14.9; pobpul ... Dé uile 14.13; na neithe so uile 36.19; after verb, ibhidh uile 50.13; after prep. pron., maille libh uile 39.11; preceding noun (defined by art. or poss. adj.),  an uile dhóchus 24.21; na huile ní 27.23; athair na n-uile chumhachd 13.10; dar n-ule óibrighthibh 23.10; in phrase gach uile, gach uile tharraing shaoghalta 25.8-9; d’fhaghāil ... gach uile neithe 22.13-14; as subst., ar son na n-uile 32.2; a Dhia na n-uile 38.14; Día ós na uilibh 24.19-20; in compound, uile-chumhachtach 21.15, 29.4

Aibidil Gaoidheilge & Caiticiosma: Seaán Ó Cearnaigh's Irish primer of religion, published in 1571. Editor: Brian Ó Cuív.

all. (1) after sb., pron., or vb. ; an tslighi-si uile, 604. maoine an domhuin uile, 2745. mo chroidhe uile, 7016. do dhóthchas uile, 4764. a bpeacadha uile, 4265. iad so uile, 2954. go bhfuilid uile, 5073. do bheirim mé féin uile (wholly) ad lámhaibh, 966 ; and cf. 5763. (2) preceding a sb. (the article must be used when the sb. is not otherwise defined) ; mh’uile thoil, ‘ toda mi voluntad,’ 5006. a uile dhóthchais (gs.), 6881. ót uili chroidhe, with thy whole heart, 4548. uile úigh an léaghthóra, 16. an uile dhomhain, of the whole world, 4630. tobar an uile mhaitheasa, the fountain of all goodness, 1637. ar n-uile dhaghoibreacha, 2529. na n-uile dhaoine, of all men, 4376. na huile neithe, 3346, 4965, 5003. Note sing. in dhot uile chomhursain, to all your neighbours, to each of your neighbours, 3505 ; mh’uile shecréid, ‘ mis secretos,’ 5764. When foll. by a sb. which is capable of being pluralized an uile means every, e.g. an uile dhuine,2283 ; an uile ní, 5007, etc ; san uili ionad, 6192. In the same sense one finds gach uile, e.g. gach uile dhuine, 1522, 2894, gach uile ní, 5767, -68 ; and gach aon, e.g. gach énnduine, 2369, 2456, gach éinní, 4203. Used substantively an uile means (1) all (persons), everybody, 2492, 4055, 6378, 6880. (2) all things, 4923 ; otherwise na huile in this sense, 2299, 4917. Hence uilidhe : go hu., completely, 1694, 2330, 4187; ‘ perfectamente,’ 1200; taken as a whole, 140, 183. go huilighe iomlán, wholly and completely, 303.], 4980. In composition uile occurs in uile(a)chumhachtach, almighty, 3978, 4167, -83, 4916; and uileathrócaireach, all-merciful, 4183.

Desiderius, otherwise called Sgáthán an Chrábhaidh. Author: Flaithrí Ó Maolchonaire. Editor: Thomas F. O’Rahilly.

all, every; sometimes as adj. after definite noun, a fhlaitheas uile, 2798, etc.; but oftener as crude adj., prefixed to, and therefore aspirating, noun, either sg. or pl.; a uile mhaitheas saoghalta, ‘all his worldly wealth,’ 2835; ar uile mhacaibh an díomusa, 626;--esp. with art. an uile, ‘every’ (even before nom. sg. masc.) an u. mhaith, 1365; an u. olc, 1366; gsm. an u. ualaigh, 10379; fem. ós cionn na huile gharma, 8467; dat. don u. dhuine, 131; 1020, 3175; san u. ní, 343;--pl. na huile pheacaidh, 5262-4; na huile dhaoine, 434; na huile, ‘all men,’ ‘omnes,’ 511, 3174; with pron., do-chuadar so u. seocha, 946; cf. ar mbeith galrach u. dhóibh, 507; after vb. do-gheibhmíd uile, 48

Trí Bior-Ghaoithe an Bháis: The Three Shafts of Death. Author: Geoffrey Keating. Editor: Osborn Bergin.