uchd

Definitions (by source)

Show all

breast; gu. ochda 1028, 1030, 1041, 1045; ré hu. mbáis, at the point of death 2675-6; chuirfeas a chomhairle a n-u. dhuine, who shall have consulted a person, 1747-8.

An Teagasg Críosdaidhe. Author: Bonabhentura Ó hEodhasa, O.F.M.. Editor: Fearghal Mac Raghnaill, O.F.M.