bráthair

Definitions (by source)

Show all

brother; b. bochd, friar, lch teid.; ai. bráithre 1216; aid. bráthardha 1217.

An Teagasg Críosdaidhe. Author: Bonabhentura Ó hEodhasa, O.F.M.. Editor: Fearghal Mac Raghnaill, O.F.M.

brother, friar, 1529, 1530, 2437, 2708, 2713, 3605 (is comhminic gearr agus fada an chéad a ag L) b. bochd, mendicant friar, lch. tied.; B. Dubh, Augustinian friar, 5524; B. Preisdiur (q.v.), Dominican friar; B. Mionúr (q.v.), Franciscan friar; bráithrios, fellowship, membership, 5085, 5088, 6480, 6481, 6482, 6516, 6519, 6548, 6550.

Scáthán Shacramuinte na hAithridhe. Author: Aodh Mac Aingil. Editor: Cainneach Ó Maonaigh O.F.M.

m., brother, 9626; friar, 5009; gen. 4697; pl. voc. a bhráithreacha, 2566, a bhráithre, 7022

Trí Bior-Ghaoithe an Bháis: The Three Shafts of Death. Author: Geoffrey Keating. Editor: Osborn Bergin.