aoinfheachd

Definitions (by source)

Show all

a n-a., at the same time, 2616, 2626, 2636; ón Athair 7 ón Mhac a n-a., from both the Father and the Son, 276.

An Teagasg Críosdaidhe. Author: Bonabhentura Ó hEodhasa, O.F.M.. Editor: Fearghal Mac Raghnaill, O.F.M.