prionnsa

Definitions (by source)

Show all

prince, 457, 1195, 1531, 1815; gu. id. 1814; gi. -dh 475, 1809-10.

An Teagasg Críosdaidhe. Author: Bonabhentura Ó hEodhasa, O.F.M.. Editor: Fearghal Mac Raghnaill, O.F.M.

m., prince, 1379; pl. –adha, 69; -aidhe, 3586; gen. –adh, 70; dat. –adhaibh, 245

Trí Bior-Ghaoithe an Bháis: The Three Shafts of Death. Author: Geoffrey Keating. Editor: Osborn Bergin.