cumhacht

Definitions (by source)

Show all

m. ‘power’ 20.8; nom./acc. pl. cumhachda 25.16, 38.22, 40.14, etc.; gen. pl. cumhachd 13.10, 13.19; dat. pl. cumhachdaibh 53.16-17

Aibidil Gaoidheilge & Caiticiosma: Seaán Ó Cearnaigh's Irish primer of religion, published in 1571. Editor: Brian Ó Cuív.

css.php